Határon átnyúló kapcsolatok

A Dél-alföldi RIB aktív szerepet vállal a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok kialakításában és bővítésében. Ennek jegyében jött létre 2004-ben a Magyar-Román Turisztikai Vegyesbizottság, melynek tagja Dr. Tokaji Ferenc és Dr. Albel Andor. Dr. Tokaji Ferenc elnöke a Termálturisztikai Bizottságnak, Dr. Albel Andor pedig az Oktatási Bizottságot vezeti. A Vegyesbizottság ülésein évek óta áttekintik a román és a magyar turisztikai szervezetek együttműködési lehetőségeit, a határmenti turizmus fejlesztési lehetőségeit. Nagyon jó együttműködés alakult ki a romániai turisztikai szervezetekkel, így a Román Fürdőszövetséggel (OPTBR) is. Több alkalommal megjelentek a romániai fürdők magyarországi turisztikai kiállításokon (Budapest, Kecskemét). A Dél-alföldi régió mind aktívabban jelen van és jelen kíván lenni a román piacon, hiszen az elmúlt években dinamikus növekedést mutatott a szomszédos országból érkező turisták száma (főleg Románia EU csatlakozása óta).
2007. októberében az INCDT (Insitutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism) szervezésében szakmai konferencia zajlott Tusnádon, ahol az INCDT teljes apparátusa, az erdélyi megyék jelentősebb turisztikai intézményvezetői, a turizmust oktató romániai egyetemek munkatársai vettek részt. Magyar részről Dr. Albel Andor tájékoztatást adott a Vegyesbizottság magyar oldali munkájáról, konkrétan a Dr. Tokaji Ferenc vezette termál és az általa vezetett oktatási bizottság tevékenységéről. A tanácskozás plenáris ülésen a minisztérium és szakmai legjobbjai (egyetemi tanárok) tájékoztatták a résztvevőket a román turizmus stratégiai kérdéseiről és a fejlesztési elképzelésekről. A szekcióüléseken az ország egy-egy területét és a turizmus egy-egy ágát érintő kérdésekben zajlottak konzultációk.
Mint a Helyzetelemzésből is kitűnik a Dél-alföldi régió vendégforgalmában egyre markánsabban vannak jelen a Romániából érkező turisták. Ennek fontosságát a Magyar-Román Turisztikai Vegyesbizottság 2007. decemberi ülésén is kiemelték a tárgyalófelek. A Dél-alföldi RIB-nek ennek kapcsán kiemelt feladata lesz a jövőben is a gyógyfürdők közötti együttműködés és a határmenti közös marketing tevékenység erősítése, valamint tematikus turisztikai útvonalak kialakítása.

A Dél alföldi Termálklaszter több év óta szoros kapcsolatot ápol a vajdasági fürdőkkel, kiemelten a magyarkanizsai fürdővel. Közös Interreg projektet is megvalósítottak. Ennek keretében 2007. májusában a RIB és a Termálklaszter szervezésében közös fórumot tartottak a Román Fürdőszövetség és Vajdasági Egészségturisztikai klaszter szervezőivel. 2007. augusztusában megalakult a Vajdasági-Magyarkanizsai Egészségturisztikai Klaszter. Azóta a két klaszter már több közös tanácskozást tartott.

A Duna-Körös-Maros-Tisza (DKMT) Eurorégiós együttműködésben is tevékenyen részt veszünk. Ennek keretében jelenleg tematikus turisztikai útvonalak (termál, ipari műemlékek, szecessziós, folklór) történt meg Magyarországról a Dél-alföldi régió, Szerbiából Vajdaság tartomány és a Nyugat-romániai régió 4 megyéjének bevonásával.

 

 

2007. augusztus 23.-án a Vajdaságban megalakult a Regionális Egészségturizmus Klaszter, melybe nem csak Magyarkanizsaiak tartoznak, hanem még hat község, Óbecse, Ada, Zenta, Szabadka, Topolya, Kishegyes területéről az idegenforgalommal foglalkozó szervezetek, gyógyintézmények, szállodák, vendéglők, oktatási intézmények. 32 taggal alakult, ami folyamatosan bővül. A megalakulást követően a Dél-alföldi Termál Klaszter (székhely: Magyarország, 5700 Gyula Rábai M. u. 3.) együttműködési megállapodást írt alá a Regionális Egészségturizmus Klaszterrel (székhelye: Vajdaság, 24420 Magyarkanizsa, Főtér. 1.)

A Klaszterek tagjai, már mind két ország területén, különféle konferenciák és szemináriumok alkalmával. találkoztak egymással, mikor is ki cserélték, meg vitatták tapasztalataikat, gondolataikat a szakemberek. Ezekről a programokról készült képeket a képgalériában tekinthetik meg és bővebben pedig a hírlevelekben olvashatnak.

2007. március 30.-án Budapesten, az Utazás kiállításon került sor az alábbi együttműködés aláírására, melyet Tóth József az Észak-alföldi Termálklaszter elnöke és Dr. Albel Andor a Dél-alföldi Termálklaszter elnöke írtak alá.
Kapcsolat, elérhetőségek
Vajdasági Egészségturizmus Klaszter